تبلیغات
من انقلابی میمانم - بنده با مد خیلی موافقم.....
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1392

 

 

بنـده بـا مُـد خیـلی موافـقــم ؛ جـزو آدمــهایی هستــم کـه بــه مُــد گرایــش دارم امــا مُــدی کـه از داخــل جوشیــده باشــد،
چــون مُــد یعنــی ابتــکار و نـوآوری نـه چیـزی کـه از بیــرون بیایــد. مُــد آرایــش مـو و لبـاس و حـرف زدن مـا همـه دارد از بیــرون می آیـد.
برچسب ها: مدل مو، مدل جدید لباس، طراحی لباس،
ارسال توسط منصور خسروی
آرشیو مطالب
دوستان
نوای عشق
طراح قالب
پایگاه اینترنتی مقتدر مظلوم